Schmogrow.de

Geschichtliches

Ze Smogorjejskich stawiznow – nowe a stare ze Smogorjowa

Mej by se wjelgin wjaseliłej pśez dalšne informacije, kritiki, fota, swójske stawizny a nastarcenja cytarjow (lazowarjow) a zajmcow. Naju źěk słuša wšyknym, kenž su nas dotychměst južo z fotowym materialom a informacijami zastarali. Žycymej Wam dobre spódobanje pśi cytanju (lazowanju).

Jan Bostelmann
Silvio Schmoger

běg lěta w starem Smogorjowje

běg lěta w starem Smogorjowjeběg lěta w starem Smogorjowje
Smogorjejski zapustSmogorjejski zapust
doběranje 130. jubilejnego zapusta 2005doběranje 130. jubilejnego zapusta 2005
pśězapśěza
jatšy w Smogorowjejatšy w Smogorowje
majski bommajski bom
wó swětkachwó swětkach
žnjowny swěźeń (zabijanje kokota a łapanje kokota)žnjowny swěźeń (zabijanje kokota a łapanje kokota)
kjarmuša a žnjowne źěkowanjekjarmuša a žnjowne źěkowanje
adwent a gódyadwent a gódy
Adolf LehmannAdolf Lehmann

Smogorjejskem towarišnostnem žywjenju

Wó Smogorjejskem towarišnostnem žywjenjuWó Smogorjejskem towarišnostnem žywjenju
Die Schmogrower JugendSmogorjejska młoźina
Kólasarske towaristwoKólasarske towaristwo
K stawiznje Smogorjejskego młynaK stawiznje Smogorjejskego młyna